inwestor
na lata
Inwestujemy w Polskę, bo warto

Projekty

Na długiej liście sukcesów Towarzystwa Finansowego Silesia jest między innymi udział w dużych projektach o charakterze restrukturyzacyjnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej a także Polimexu-Mostostal. TFS wzięło udział w restrukturyzacji sektora węgla kamiennego oraz budowie największego przedsiębiorstwa górniczego w Europie - Polskiej Grupy Górniczej.

Obligacje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Lata: 2016 -

Towarzystwo Finansowe Silesia w dniu 5 grudnia 2016 r. przystąpiło do umowy restrukturyzacyjnej JSW i w dniu 29 grudnia 2016 r. objęło nową emisję obligacji JSW za kwotę 300 mln zł.

Działania TFS pozwoliły JSW na przetrwanie kryzysu na rynku węgla i dotrwanie do odwrócenia koniunktury, które nastąpiło na przełomie lat 2016 - 2017.

Odzwierciedleniem udanych działań restrukturyzacyjnych były notowania akcji JSW, które na początku 2018 r. zbliżyły się do 110 zł za jeden walor.

Wdrożony przy aprobacie TFS i innych wierzycieli program restrukturyzacji JSW, która odzyskała stabilność finansową i zmieniła strukturę bilansu, zmniejszył ryzyko wystąpienia naruszeń spłat istniejącego zadłużenia oraz zapewnił możliwości pozyskiwania środków koniecznych do kontynuacji działalności i realizacji kluczowych inwestycji. Spowodował także wejście JSW na ścieżkę wzrostu i rozwoju, jak również pozwolił na zachowanie wielu miejsc pracy.

Obligacje PXM

Lata: 2017 -

TFS nabyło 20 stycznia 2017 r. obligacje Polimex-Mostostal S.A. o łącznej wartości nominalnej 73 mln zł.

Nabycie obligacji PXM nastąpiło w dniu w transakcji gotówkowej, przy czym rozliczenie części ceny transakcyjnej nastąpiło poprzez zbycie udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o. na rzecz MARS FIZ. Nabycie obligacji przez TFS stało się jednym z kluczowych elementów projektu restrukturyzacyjnego Spółki, który finalnie doprowadził do wejścia kapitałowego do PXM inwestorów branży energetycznej (PGE, ENERGA, PGNiG Technologie, ENEA).

Nieruchomości

Lata: 2012 -

11-sto hektarowa nieruchomość Towarzystwa Finansowego Silesia zlokalizowana jest w biznesowym zagłębiu Warszawy – zaledwie 7 kilometrów od centrum miasta. TFS nabyło nieruchomość w 2012 roku w ramach projektu restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT.

Można tu wynająć powierzchnie biurowe i usługowe, a także przestrzenie magazynowe i techniczne. Klientami Towarzystwa Finansowego Silesia są między innymi Polskie Linie Lotnicze LOT, renomowane centrum medyczne, firmy z branży technologicznej, motoryzacyjnej i usługowej. 

W biurowcach TFS istnieje możliwość dowolnej aranżacji biur w modułach o wielkości od 5 do nawet 400 metrów kwadratowych.

Budynki posiadają kilkadziesiąt niezależnych miejsc parkingowych. Dojazd do nieruchomości możliwy jest nie tylko samochodem, ale także komunikacją miejską i koleją.

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się: Lotnisko Chopina, Służewiec Przemysłowy i Galeria Mokotów.

Atutem nieruchomości należącej do Towarzystwa Finansowego Silesia jest także, zaledwie kilometrowa, odległość od węzła drogi ekspresowej S79 i Południowej Obwodnicy Warszawy, łączącej nieruchomość z autostradą A2 w Kierunku Łodzi, Poznania i Berlina.

Zapraszamy do współpracy  firmy zainteresowane powierzchniami biurowymi, usługowymi i magazynowymi.

Samolot Embraer 175

Lata: 2014 -

Towarzystwo Finansowe Silesia jest właścicielem samolotu, który został przejęty od spółki Eurolot S.A. w styczniu 2014 roku w związku z niewykupieniem przez Eurolot S.A. wyemitowanych obligacji.

Po przejęciu samolotu TFS kontynuuje dzierżawę samolotu dla PLL LOT SA do 2020 roku. Samolot odbywa regularne loty na trasach międzynarodowych, m.in. Warszawa-Praga. Samolot Embraer 175 to odrzutowiec średniego zasięgu, zabierający na pokład maksymalnie 78 pasażerów. Zasięg samolotu wynosi 3334 km. Prędkość przelotowa 870 km/h.

Szczeciński Park Przemysłowy

Lata: 2014 - 2017

W 2017 roku Towarzystwo Finansowe Silesia z sukcesem zakończyło projekt związany ze Szczecińskim Parkiem Przemysłowym zbywając 100% udziałów Spółki na rzecz MARS Fundusz Inwestycyjny.

Dezinwestycja TFS była związana z realizacją programu „Batory”.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++