inwestor
na lata
finanse dla polskiej gospodarki

Grupa kapitałowa

Portfel inwestycyjny Grupy TFS tworzą spółki związane z budownictwem infrastrukturalnym, branżą stalową i energetyczną. TFS posiada również udziały w spółkach z branży lotniczej oraz nieruchomości inwestycyjne. Wszystkie projekty prowadzone przez Towarzystwo Finansowe Silesia realizowane są z myślą o rozwoju firm i zabezpieczeniu miejsc pracy, rachunku ekonomicznym, a co najważniejsze – wsparciu polskiej gospodarki.

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia stanowią:

Walcownia Rur Silesia SA, w której TFS posiada 100% udziałów, Torpol SA, gdzie TFS posiada 38% akcji, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Viktoria SA, w których Spółka nabyła większościowy pakiet akcji 58,36% od Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Sędziszowska Fabryka Kotłów SEFAKO SA. z udziałem 95,97 % akcji TFS, jakie Spółka nabyła w marcu 2018 roku od MS TFI.

W 2018 roku Towarzystwo Finansowe Silesia z sukcesem zakończyło projekt związany ze Szczecińskim Parkiem Przemysłowym, który obecnie znajduje się w strukturach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wdrażającej program Batory.

Ponadto posiada udziały w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, Polskiej Grupie Energetycznej, Polskiej Grupie Górniczej, udziały w programie Obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Polimexu-Mostostal.

Działania TFS w ramach Grupy ukierunkowane są na:

  • Aktywne budowanie wartości poszczególnych aktywów.
  • Wykorzystanie synergii pomiędzy poszczególnymi spółkami w ramach Grupy.
  • Poszukiwanie inwestycji dla realizacji przez podmioty z Grupy.
Walcownia Rur Silesia S.A.  

Walcownia Rur Silesia SA prowadzi działalność w zakresie produkcji rur stalowych bez szwu i ze szwem ciągnionych na zimno.

100%
Procent udziałów
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.  

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA są europejskim liderem w produkcji koksu odlewniczego o granulacji powyżej 100 mm. 

58,36%
Procent udziałów
Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A.  

Fabryka Kotłów SEFAKO z siedzibą w Sędziszowie jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce, działa na rynku od prawie 45 lat.

95,97%
Procent udziałów
Torpol  

TORPOL z siedzibą w Poznaniu należy do czołowych podmiotów działających na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej w Polsce.

38%
Procent udziałów
Polska Grupa Górnicza S.A.  

Polska Grupa Górnicza to europejski lider w obszarze wydobycia węgla kamiennego. Udział spółki w krajowym rynku węgla wynosi około 40%.

15,32%
Procent udziałów
Walcownia Rur Jedność S.A. w likwidacji  

Walcownia Rur Jedność została postawiona w stan likwidacji w dniu 30 czerwca 2017 r.

40,74%
Procent udziałów
Eurolot S.A. w likwidacji  

W dniu 20 marca 2015 r. Spółka została postawiona w stan likwidacji.

37,90%
Procent udziałów
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++