Strategia CSR

Spółka wprowadza wysokie standardy zaangażowanej polityki społecznej w obszarach: ładu korporacyjnego, relacji z pracownikami, kontrahentami a także środowiskiem. Kluczowe obszary działalności Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w ramach CSR:

Ład organizacyjny
 • budujemy w Spółce wysokich standardów etycznych równolegle z wdrażaniem zasad compliance (zgodność z prawem, regulacjami wewnętrznymi),
 • kreujemy wizerunku firmy godnej zaufania, w szczególności poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami,
 • wyznaczamy cele strategiczne umożliwiające ich bieżący monitoring oraz rozliczanie,
Zaangażowanie społeczne i rozwój
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi, technikami oraz szkołami zawodowymi, w szczególności poprzez wykorzystywanie patronatów naukowych uczelni nad inicjatywami, które podejmują Spółki z portfela Grupy Kapitałowej,
 • rozwijamy kompetencje zawodowe poprzez realizowanie programów płatnych praktyk i staży dla studentów oraz uczniów techników i szkół zawodowych, organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży,
 • wspieramy przedsięwzięcia historyczneh upamiętniające ważne wydarzenia dla kraju oraz lokalnych społeczności, szczególnie ważne w 2018r uroczystości 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
Relacje z pracownikami, rodzina i prawa człowieka
 • dbamy o bezpieczeństwo pracowników - szkolenia i zapewnienie odpowiednich warunków pracy,
 • dofinansowujemy rozwoju kompetencji i umiejętności pracowników – kursy językowe, szkolenia tematyczne,
 • dofinansowujemy dostępu do systemu pakietu zdrowotnego Luxmed, pakietu ubezpieczeń na życie, karty multisport,
Uczciwe praktyki rynkowe
 • budujemy długoterminowe relacje z dostawcami,
 • prowadzimy przejrzystą politykę zakupową,
 • propagujemy etykę w biznesie,
Relacje z konsumentami
 • mamy prostą i zrozumiałą ofertę,
 • stosujemy etyczne zapisy umów,
 • edukujemy i budujemy świadomość konsumencką
Środowisko
 • prowadzimy proekologiczne działania w biznesie,
 • popularyzuje ekologię, zdrowy styl życia a także,
 • prowadzi biznes tak, aby minimalizować jego negatywny wpływ na przyrodę.
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++