inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy
VRC 360

O nas/Spółka

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym, dysponującym kapitałem 1 mld 700 mln złotych. Realizujemy ważne dla polskiej gospodarki projekty inwestycyjne na zasadach rynkowych. Kładziemy nacisk na innowacyjność i synergie pomiędzy spółkami, budując wartość portfela Grupy Kapitałowej.
Strategia

Strategia Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o na latach 2016 – 2020 odpowiada na założenia Rządowego Programu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wzmacniamy innowacyjność działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej, kładziemy nacisk na rozwój polskiego przemysłu.

Misja

Strategiczny partner finansowy przy istotnych dla polskiej gospodarki przedsięwzięciach i projektach.

Wizja

Naszą misją jest uwalnianie potencjału polskich przedsiębiorstw indywidualnie dobraną strukturyzacją i aranżacją finansowania ich rozwoju.

Kompetencje i potencjał TFS

Posiadamy praktykę w zakresie przeprowadzania udanych procesów restrukturyzacyjnych oraz doświadczenie sektorowe (między innymi w budownictwie infrastrukturalnym i przemyśle stalowym). Dbamy o dobre relacje zarówno z administracją publiczną oraz inwestorami branżowymi, jak i finansowymi. Wypracowaliśmy zasoby finansowe, które mogą być reinwestowane w kolejne projekty.

 

Władze spółki

Zarząd

Jadwiga Dyktus
Jadwiga Dyktus / Prezes Zarządu
Monika Domańska
Monika Domańska / Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Zapadka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Koziński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Stańczykowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Pacholec

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Bienioszek

Członek Rady Nadzorczej

Adam Skup

Członek Rady Nadzorczej

HISTORIA TFS

2000 r.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest obecne na rynku od 18 lat, w trakcie których zrealizowało wiele projektów restrukturyzacyjnych. Zostało powołane do życia 19 grudnia 2000 roku w celu restrukturyzacji sektora hutniczego, kolejno zakres rozszerzał się na nowe branże ważne dla polskiej gospodarki. Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o działa w górnictwie, metalurgii, przemyśle kolejowym, koksowniczym, energetyce, infrastrukturze oraz nieruchomościach. Włączenie Towarzystwa Finansowego Silesia w realizację Programu dla Śląska w grudniu 2017 roku, przyczyniłoby się do zdywersyfikowało jego źródeł finansowania i zwiększenia szans jego efektywnej realizacji.

Inwestor finansowy

TFS jako inwestor finansowy działa na zasadach rynkowych, angażując się w przedsięwzięcia zapewniające odpowiednią stopę zwrotu oraz wzrost wartości portfela zarządzanych aktywów.

TFS elastycznie dopasowuje swoją ofertę instrumentów finansowych, dostarczając zarówno instrumenty dłużne, jak i kapitałowe.

Partner biznesowy

TFS jako partner biznesowy wspiera procesy reindustrializacji, dostarczając unikalne know-how w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w branżach kluczowych dla rozwoju kraju, wykorzystując posiadane doświadczenie i synergię pomiędzy spółkami portfelowymi.

Specjalizacja

TFS wzmacnia i buduje kompetencje w zakresie wybranych sektorów gospodarki: budownictwo infrastrukturalne i przemysłowe.

Zakres specjalizacji wyznacza priorytety inwestycyjne. Jednakże każdy projekt jest analizowany indywidualnie i specjalizacja nie wyklucza inwestycji w inne sektory.

Aktywizacja kapitału prywatnego

TFS działa jako podmiot aktywizujący prywatny kapitał – inwestuje w projekty również we współpracy z inwestorami prywatnymi, zapełniając lukę finansową oraz zwiększając zaufanie inwestorów jako instytucja reprezentująca Ministerstwo Energii.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++