inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

Walcownia rur jedność

październik, 14, 2019

Informacja dotycząca możliwości nabycia urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., jako wierzyciel hipoteczny Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w likwidacji (dalej „WRJ”), oraz Walcownia Rur Silesia S.A., jako wierzyciel zabezpieczony zastawami rejestrowymi na urządzeniach WRJ posiadający łącznie ponad 90% wierzytelności tej spółki, a także likwidator Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w likwidacji informują, że:

na zasadach określonych w przepisach polskiego prawa regulujących egzekucje wierzytelności istnieje możliwość nabycia, składników majątkowych Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w likwidacji.

Wszystkie przeznaczone do zbycia składniki majątkowe będą wolne od obciążeń (sprzedaż na zasadach egzekucyjnych). Przedmiotem sprzedaży będą w szczególności urządzenia ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna.

Odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie powinny zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 na adres:

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Sekretariat, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

W załączeniu przekazujemy szczegółowy wykaz zbywanego majątku.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++