O nas

Towarzystwo Finansowe Silesia posiada blisko 20 lat doświadczeń w realizacji strategicznych projektów dla gospodarki Państwa.

TFS dysponuje kapitałem w wysokości miliarda siedmiuset milionów złotych. Działa w najważniejszych dla Polski branżach m.in. górnictwie, hutnictwie, metalurgii, przemyśle kolejowym, koksowniczym, energetyce, infrastrukturze oraz nieruchomościach.

Jest wiarygodnym, długoterminowym inwestorem finansowym nakierowanym na wzrost wartości posiadanych spółek. Dwuosobowy zarząd firmy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i kompetencje, aby efektywnie lokować publiczne środki w inwestycje kluczowe dla polskiej gospodarki.

Spółka realizuje program gospodarczy polskiego rządu poprzez udział w programach restrukturyzacji, mających na celu polepszenie parametrów ekonomicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Państwa.

 więcej o nas

grupa kapitałowa

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia stanowią: Walcownia Rur Silesia SA (100% TFS), Torpol SA (38% TFS), Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Viktoria (58,36%) oraz Sędziszowska Fabryka Kotłów SEFAKO SA. (95,97 % TFS). Ponadto posiada akcje w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, Polskiej Grupie Energetycznej, Polskiej Grupie Górniczej. Towarzystwo Finansowe Silesia jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie oraz samolotu Embraer 175.

W 2017 roku Towarzystwo Finansowe Silesia z sukcesem zakończyło projekt związany ze Szczecińskim Parkiem Przemysłowym zbywając 100% udziałów Spółki na rzecz MARS Fundusz Inwestycyjny. 

 więcej o grupie kapitałowej
Torpol logo
Victoria logo
Sefako logo
Walcownia Rur Silesia logo
FEZ logo
IASE logo
Torpol oil&gas logo
PGG logo
CBKK logo
EPE Koks logo
Walcownia Rur Jedność logo

Aktualności

TORPOL S.A. w nowym projekcie w Gdyni 

sierpień, 08, 2018

Gratulujemy naszej spółce portfelowej TORPOL S.A. złożenia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".

Grupa kapitałowa TFS zaangażowana w Program Wieloletni „Niepodległa” 

sierpień, 06, 2018

Grupa kapitałowa TFS jest zaangażowana w Program Wieloletni „Niepodległa” – „Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.

Na ratunek Siemianowicom 

czerwiec, 14, 2018

Sprzedaż urządzeń systemu Mannesmanna z Walcowni Rur Jedność - na ratunek Siemianowicom.

działalność

Finansowanie

Usługi finansowe obejmują: objęcie/odkup obligacji, udzielanie pożyczek, zakup wierzytelności, udzielanie poręczeń, zakup środków trwałych, instrumenty typu mezzanine (obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne , akcje uprzywilejowane, inne).

Inwestycje kapitałowe

Towarzystwo Finansowe Silesia występuje jako większościowy udziałowiec lub akcjonariusz spółek kapitałowych. Nabywamy większościowe pakiety spółek ze zidentyfikowanym elementem synergii dla Grupy Towarzystwa Finansowego Silesia. Dopuszczamy możliwość mniejszościowych pakietów w spółkach o dużym potencjale innowacyjnym i/lub stopach zwrotu powyżej średniej rynkowej.

Usługi

Ponad 18 lat praktycznego doświadczenia na rynku oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych sprawiają, że świadczymy na najwyższym poziomie usługi doradcze w biznesie i zarządzaniu projektami gospodarczymi, konsulting, usługi projektowe w obrębie spółek portfelowych oraz wynajem nieruchomości (zapraszamy na stronę www.tfsnieruchomosci.pl).

Samolot Embraer 170-200

Samolot Embraer 175

Dzierżawiony jest Polskim Liniom Lotniczym LOT. Odbywa regularne loty na trasach największych europejskich stolic.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.697.693.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++